نمایش 1–8 از 12 نتیجه

نمایش 9 24 36

کابل تلفن 30 زوج 0.6 زمینی

ویژگی‌ها

 • دارای 30 زوج (60 رشته)
 • شیلد دار
 • جنس سیمها : مس آنیل شده قلع اندود یا بدون قلع
 • رنگ روکش : مشکی
 • کابل تلفنی مشکی زمینی برای نصب در خارج ساختمان، شبکه های تلفن، کانالها و داخل لوله ها
 • نصب این کابلها در جایی که احتمال آتش سوزی باشد، بدون اقدامات پیشگیرانه مجاز نیست.

کابل تلفن 50 زوج 0.6 زمینی

ویژگی‌ها

 • دارای 50 زوج (100 رشته)
 • شیلد دار
 • جنس سیمها : مس آنیل شده قلع اندود یا بدون قلع
 • رنگ روکش : مشکی
 • کابل تلفنی مشکی زمینی برای نصب در خارج ساختمان، شبکه های تلفن، کانالها و داخل لوله ها
 • نصب این کابلها در جایی که احتمال آتش سوزی باشد، بدون اقدامات پیشگیرانه مجاز نیست.

کابل تلفن 20 زوج 0.6 زمینی

ویژگی‌ها

 • دارای 20 زوج (40 رشته)
 • شیلد دار
 • جنس سیمها : مس آنیل شده قلع اندود یا بدون قلع
 • رنگ روکش : مشکی
 • کابل تلفنی مشکی زمینی برای نصب در خارج ساختمان، شبکه های تلفن، کانالها و داخل لوله ها
 • نصب این کابلها در جایی که احتمال آتش سوزی باشد، بدون اقدامات پیشگیرانه مجاز نیست.

کابل تلفن 10 زوج 0.6 زمینی

ویژگی‌ها

 • دارای 10 زوج (20 رشته)
 • شیلد دار
 • جنس سیمها : مس آنیل شده قلع اندود یا بدون قلع
 • رنگ روکش : مشکی
 • کابل تلفنی مشکی زمینی برای نصب در خارج ساختمان، شبکه های تلفن، کانالها و داخل لوله ها
 • نصب این کابلها در جایی که احتمال آتش سوزی باشد، بدون اقدامات پیشگیرانه مجاز نیست.

کابل تلفن 6 زوج 0.6 زمینی

ویژگی‌ها

 • دارای 6 زوج (12 رشته)
 • شیلد دار
 • جنس سیمها : مس آنیل شده قلع اندود یا بدون قلع
 • رنگ روکش : مشکی
 • کابل تلفنی مشکی زمینی برای نصب در خارج ساختمان، شبکه های تلفن، کانالها و داخل لوله ها
 • نصب این کابلها در جایی که احتمال آتش سوزی باشد، بدون اقدامات پیشگیرانه مجاز نیست.

کابل تلفن 8 زوج 0.6 زمینی

ویژگی‌ها

 • دارای 8 زوج (16 رشته)
 • شیلد دار
 • جنس سیمها : مس آنیل شده قلع اندود یا بدون قلع
 • رنگ روکش : مشکی
 • کابل تلفنی مشکی زمینی برای نصب در خارج ساختمان، شبکه های تلفن، کانالها و داخل لوله ها
 • نصب این کابلها در جایی که احتمال آتش سوزی باشد، بدون اقدامات پیشگیرانه مجاز نیست.

کابل تلفن داخلی 25 زوج 0.6 هوایی

ویژگی‌ها

 • دارای 25 زوج (50 رشته)
 • بدون شیلد - فقط یک رشته نوار پلی استر روی سیمها تابیده میشود.
 • جنس سیمها : مس آنیل شده قلع اندود یا بدون قلع
 • رنگ روکش : طوسی یا خاکستری
 • کابل تلفنی داخلی برای نصب در داخل ساختمان و مراکز مخابراتی به صورت ثابت در زیر یا روی دیوار
 • نصب این کابلها خارج ساختمان فقط بر روی دیوار مجاز است و در زیر خاک مجاز نیست

کابل تلفن داخلی 50 زوج 0.6 هوایی

ویژگی‌ها

 • دارای 50 زوج (100 رشته)
 • بدون شیلد - فقط یک رشته نوار پلی استر روی سیمها تابیده میشود.
 • جنس سیمها : مس آنیل شده قلع اندود یا بدون قلع
 • رنگ روکش : طوسی یا خاکستری
 • کابل تلفنی داخلی برای نصب در داخل ساختمان و مراکز مخابراتی به صورت ثابت در زیر یا روی دیوار
 • نصب این کابلها خارج ساختمان فقط بر روی دیوار مجاز است و در زیر خاک مجاز نیست