نمایش 1–8 از 9 نتیجه

نمایش 9 24 36

سینی رک HPA آسیا

ویژگی‌ها

 • نام محصول : سینی رک HPA
 • یونیت : U  2  و U 1
 • شرکت سازنده : HPA
 • استاندارد 19 اینچ
 • نوع رنگ : الکترواستاتیک ضد خش

رک 42 یونیت HPA آسیا

ویژگی‌ها

 • نام محصول : رک HPA
 • یونیت : 42 U
 • شرکت سازنده : HPA
 • پنل های بغل : بازشو
 • درب پشت : فلزی لولایی
 • درب جلو : شیشه ای
 • نوع قفل های بغل : سوئیچی
 • نوع پایه ها : 4 عدد چرخ قفل دار
 • فن : 1 عدد ( قابلیت اضافه کردن 4  عدد )
 • نوع قفل جلو و عقب : قفل دستگیره ای تاشو سوئیچی
 • نوع قفل های بغل : سوئیچی
 • نوع قفل جلو : قفل دستگیره ای تاشو سوئیچی
 • عمق : 100 و 80 و 60
 • نوع رک : ایستاده
 • نوع رنگ : الکترواستاتیک ضد خش

رک 37 یونیت HPA آسیا

ویژگی‌ها

 • یونیت : 37 U
 • شرکت سازنده : HPA
 • پنل های بغل : بازشو
 • درب پشت : فلزی لولایی
 • درب جلو : شیشه ای
 • نوع قفل های بغل : سوئیچی
 • نوع پایه ها : 4 عدد چرخ قفل دار
 • فن : 1 عدد ( قابلیت اضافه کردن 4 عدد )
 • نوع قفل جلو و عقب : قفل دستگیره ای تاشو سوئیچی
 • عمق : 100 و 80 و 60
 • نوع رک : ایستاده
 • نوع رنگ : الکترواستاتیک ضد خش

رک 32 یونیت HPA آسیا

ویژگی‌ها

 • نام محصول : رک HPA
 • یونیت : 32 U
 • شرکت سازنده : HPA
 • گارنتی : FIJENS
 • پنل های بغل : بازشو
 • درب پشت : فلزی لولایی
 • درب جلو : شیشه ای
 • نوع قفل های بغل : سوئیچی
 • نوع پایه ها : 4 عدد چرخ قفل دار
 • فن : 1 عدد ( قابلیت اضافه کردن 4  عدد )
 • نوع قفل جلو و عقب : قفل دستگیره ای تاشو سوئیچی
 • عمق : 100 و 80 و 60
 • نوع رک : ایستاده
 • نوع رنگ : الکترواستاتیک ضد خش

رک 22 یونیت HPA آسیا

ویژگی‌ها

 • نام محصول : رک HPA
 • یونیت : 22 U
 • شرکت سازنده : HPA
 • پنل های بغل : بازشو
 • درب پشت : فلزی لولایی
 • درب جلو : شیشه ای
 • نوع قفل های بغل : سوئیچی
 • نوع پایه ها : 4 عدد چرخ قفل دار
 • فن : 1 عدد ( قابلیت اضافه کردن 4  عدد )
 • نوع قفل جلو و عقب : قفل دستگیره ای تاشو سوئیچی
 • نوع قفل های بغل : سوئیچی
 • نوع قفل جلو : قفل دستگیره ای تاشو سوئیچی
 • عمق : 100 و 80 و 60
 • نوع رک : ایستاده
 • نوع رنگ : الکترواستاتیک ضد خش

رک 17 یونیت HPA آسیا

ویژگی‌ها

 • نام محصول : رک HPA
 • یونیت : 17 U
 • شرکت سازنده : HPA
 • گارنتی : FIJENS
 • پنل های بغل : بازشو
 • درب پشت : فلزی لولایی
 • درب جلو : شیشه ای
 • نوع قفل های بغل : سوئیچی
 • نوع پایه ها : 4 عدد چرخ قفل دار
 • فن : 1 عدد ( قالبیت اضافه کردن 4  عدد )
 • نوع قفل جلو و عقب : قفل دستگیره ای تاشو سوئیچی
 • عمق : 100 و 80 و 60
 • نوع رک : ایستاده
 • نوع رنگ : الکترواستاتیک ضد خش

رک 12 یونیت HPA آسیا

ویژگی‌ها

 • نام محصول : رک 12 یونیت HPA
 • یونیت : 12 U
 • شرکت سازنده : HPA
 • استاندارد 19 اینچ
 • گارنتی : FIJENS
 • پنل های بغل : بازشو
 • درب پشت : ثابت
 • درب جلو : فریم دار طلقی
 • قابلیت نصب قفل سوئیچی روی پنل جانبی
 • پاور 2 پورتی به همراه 1 عدد کلید فن
 • فن : 1 عدد
 • نوع قفل جلو و عقب : قفل دستگیره ای تاشو سوئیچی
 • عمق : 100 و 80 و 60
 • نوع رک : دیواری
 • نوع رنگ : الکترواستاتیک ضد خش

رک 9 یونیت HPA آسیا

ویژگی‌ها

 • نام محصول : رک 9 یونیت HPA
 • یونیت : 9 U
 • شرکت سازنده : HPA
 • استاندارد 19 اینچ
 • گارنتی : FIJENS
 • پنل های بغل : بازشو
 • درب پشت : ثابت
 • درب جلو : فریم دار طلقی
 • قابلیت نصب قفل سوئیچی روی پنل جانبی
 • پاور 2 پورتی به همراه 1 عدد کلید فن
 • فن : 1 عدد
 • نوع قفل جلو و عقب : سوئیچی
 • عمق : 45 و 60
 • نوع رک : دیواری
 • نوع رنگ : الکترواستاتیک ضد خش